2 thoughts on “कपाशीवरील गुलाबी बॊडअळीचे व्यवस्थापन

  1. नमस्कार साहेब मी आर्वी तालुका, जी. वर्धा येथे राहतो…मला tricogramma ह्या मित्र अळी चे कार्ड हवे आहेत….मला 4 एकर साठी पाहिजे …मला कधी कुठे मिळू शकणार….शक्य झाल्यास मला hiteshsote@gmail.com किव्वा +918600465497 वर कळवा…धन्यवाद

Leave a Reply

Your email address will not be published.